Szolgáltatás

   

TISZTELT SPORTTÁRS ! 

Értesítjük, hogy a 2018. évi horgászengedélyek kiváltása az alábbiak szerint lehetséges:

1.     VERESEGYHÁZ, Horgásztanya: az alábbi szombati napokon, 9-11 óráig.

JAN. 06 és 20.   FEBR. 17.  MÁRC. 03 és 24.   ÁPR. 07 és 21. MÁJ.12.

 A PONTOSAN ÖSSZESÍTETT FOGÁSI NAPLÓ SZEMÉLYESEN leadható személyesen BOBÁL IMRÉNEK (Veresegyház, Szent László u. 34.), vagy KISFALVI FERENCNEK (Veresegyház, Árpád út 22.)

 Kérem, hogy a Harangkút utcai tanyaház levelesládájába NE DOBJÁK BE a fogási naplót!

       Postai úton, FARKAS FERENC címére küldhető el:

1043 Budapest, Munkásotthon utca 10. 2/4.

 A fogási napló beérkezésének ideje az engedélyváltás időpontja, vagy legkésőbb február 28.

KETTŐS TAGJAINKAT kérem, ne felejtsék el a fogási napló PAMUT TÓ-ban fogott halak adatait címünkre eljuttatni, vagy az új engedély váltásakor leadni.

Az éves területi engedélyek és a napijegyek árai 2018-ban nem változnak.

  Férfi felnőtt éves jegy ára: 58 000 Ft.                                    Női felnőtt éves jegy ára: 52 000 Ft.

Közösségi munka alkalmazásának megváltozása miatt a hozzájárulás: 2000 Ft.

Ifjúsági éves jegy ára: 16 000 Ft.                          Új belépők halasítási hozzájárulása: 15 000 Ft.

Gyerek éves jegy ára: 3 000 Ft. (csak kishalfogásra alkalmas készséggel horgászhat.)

Vizsgával rendelkező gyermek horgász éves jegyének ára: 5 000 Ft. (fenekezhet, pergethet.)

Területi jegy nélküli éves engedély ára: 16 000 Ft,    a napijegyük kedvezményes ára: 2 500 Ft.

Napijegy ára állami horgászjeggyel rendelkezőknek: 3 000 Ft,

Napijegy ára TURISTA állami jegy mellé: 1 500 Ft,  

Ifjúsági napijegy ára: 1 500 Ft.                  

Gyermek napijegy ára: 500 Ft.           A fenekező gyermek napijegy ára: 1 500 Ft. 

FELHÍVJUK a tagtársak figyelmét, hogy 2018. januártól CSAK ÉRVÉNYESÍTETT TERÜLETI ENGEDÉLLYEL lehet horgászni a Pamut-tavon.

 A BEÍRÓ FÜZETET minden horgászat alkalmával pontos kitöltéssel - olvasható teljes név, (nem aláírás) fogási adatok, stb. – használni kell!  

 
  • KÖZÖSSÉGI MUNKA az elmúlt évben is csak 8-10 horgásznak volt fontos ezért a 2017.11.18-i vezetőségi ülésen a következő döntés született:  10-12 fős csapatot alakítunk az azonnali munkák elvégzéséhez. Ők a közösségi tereken keletkező feladatokat egész évben elvégzik.

A tagjaink részére a Horgászrend 22. pontjában foglaltak (6x6 m-es saját helyen a kötelező a feladatok elvégzése, nádvágás, fűkaszálás, szemét gyűjtés) továbbra is élnek. A nem teljesítők az ebben pontban megfogalmazott befizetési feltételekkel kell újból számolni.

A 2018. évi horgászhely ellenőrzés időpontjai:

1.  A téli nádvágást a 6x6 m-en az második befizetésig (2018.01.20) meg kell kezdeni (parti nád levágása jégmentes állapotban is lehetséges.)

2.  FÖLD NAPJA (2018.04.22 vasárnap) alkalmából a városért tenni akarókat várjuk.

3.  Horgászverseny (május) előtt egy héttel minden helyet (6x6 m) horgászhatóvá kell tenni.

4.  A CSALÁDI NAP (szeptember 2. hétvége) előtt is rendbe kell lenni a 6x6 m-es helynek.

 Vezetőség 2016.11.04-i döntése értelmében:

„2017-ben az új halőrház építésénél mindenkinek 8 óra közösségi munkát kell végezni. A munkát nem vállalók 5 ezer forint befizetésével támogatják a sikeres és gyors építkezést.”

Amennyiben az új halőrház elkészítése elkezdődik akkor ez a döntés 2018-ra is érvényes. A munkát nem vállalók részére a hozzájárulás befizetése 2019-ben válik esedékessé.

 Az új horgászrendünket a 2017-es közgyűlés elfogadta, ebben előírjuk, hogy a fiatal horgászok csak a horgászvizsga megléte esetén fenekezhetnek.

Ezért a horgászrend 14. pontja így változik:

14.       FOGHATÓ HAL SAJÁT GYERMEK TAG RÉSZÉRE

Gyermek horgász horgászvizsga nélkül csak kishalfogásra alkalmas úszós készséggel horgászhat, de az év során három (3) darab véletlenül fogott békés nemes halat elvihet.

10 éves kortól a horgászvizsgával rendelkező gyermek fenekező módszerrel is horgászhat, részére az éves fogható mennyiség 3 db békés nemes hal, de hetente csak egy darabot vihet el.

A horgászvizsga megléte esetén a területi jeggyel rendelkező gyermek horgászunk pergető módszerrel is horgászhat, (kishalassal nem), de ragadozó halat nem vihet el.

12 éves kortól a vizsgázott fiatal horgászunk a befizetés összegétől függően, gyermek vagy ifjúsági feltételek alapján horgászhat. Fehér halat naponta 3 kg-ot hetente 5 kg-ot vihet el.

A horgászvizsga meglététől függetlenül a gyermekkorú horgász csak felnőtt felügyelet mellett horgászhat.

A napijegyes gyermek horgász horgászrendje változatlan.

 A sikeres vizsga érdekében március 17-én 9 órától 12 óráig elméleti és gyakorlati előkészítőt is tartunk. Erre a napra előre kell jelentkezni.

             A március 24-i vizsga előtt szintén lesz egy órás előkészítő foglalkozás.

 

 

 

 

                                                      J E L E N T K E Z É S I    L A P

 a Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága által megbízott szervezet által meghirdetett horgászvizsgára.

 

Vizsgáztató szervezet neve:

Magyar Pamutipari Horgászegyesület

Címe:

2112 Veresegyház, Harangkút utca 2.

Telefonszáma:

Farkas Ferenc 06 20 334 5190

Balázs Ferenc  06 30 498 5051       Mészáros József 06 30 854 8781

Vizsga helyszíne:

2112 Veresegyház, Harangkút utca 2.

Vizsga időpontja:

 

 Alulírott,

Családi és utónév:

 

Anyja leánykori családi és utóneve:

 

Születési hely, idő:

 

Lakóhely:

 

Levelezési cím:

 

Telefonszám:

 

E-mail:

 

 a mai napon előzetesen jelentkezem a Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága által megbízott által szervezett horgászvizsgára.

 

Sikeres vizsga esetén

a vizsgabizonyítvány kiállítását magam intézem a Kormányhivatalnál, igazolást kérek az ügyintézéséhez

 

a vizsgabizonyítványt a vizsgáztató szervezetnél átveszem

 

* megfelelő részt bejelölni

 

Kelt.:………………………….   ………. év …….. hó ………nap

……………………………………

aláírás

 

** Kitöltendő 14. életévét be nem töltött jelentkező esetén

 

A horgászvizsgához hozzájárulok:

Gondviselő neve:

Születési hely, idő:

Lakcím:

 

……………………………………

aláírás

 

 

 

A horgászvizsgára legalább a 10. életévét betöltött személy jelentkezhet!

 

Sikeres vizsga esetén a vizsgázónak lehetősége van arra, hogy részére a Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága (2100 Gödöllő, Kotlán Sándor utca 1. telefon: 06 28 532 371, e-mail: pest-fm@nebih.gov.hu) állítsa ki a horgászvizsga bizonyítványt, ellenkező esetben a horgászvizsga bizonyítványt a vizsgát kiíró szervezet adja majd át.